Deep Black - Used

byAndy McNab

Rs. 1,596 476 save

Only 1 left in stock

ISBN: 9780552150194

Binding: Paperback

Condition: Used

icon
Gently Used

Used

icon
Authentic

Ships In
1-2 Days

Quality check

orginal book

Bookmark

Free Bookmark

Ost?ílený agent britské výzv?dné služby SAS Nick Stone se ve Washingtonu marn? snaží vzpamatovat se ze smrti mladi?ké Kelly, kterou poté, co byli zabiti její rodi?e, p?ijal za svou a za jejíž osud se cítí odpov?dný. Stále si také vybavuje okamžik, kdy p?ed lety b?hem války v bývalé Jugoslávii p?i nepoda?eném atentátu na srbského generála Mladi?e bezmocn? p?ihlížel hr?zné vražd? bosenské dívky Ziny. Fotograf Jeral, kterého Nick náhodn? potkává a jehož zná práv? z Bosny, mu vypráví o tajemném Hasanu Nuhanovi?ovi. Ten na Balkán? zázra?n? zachra?oval životy nevinných civilist? a mohl by prý v budoucnu sjednotit muslimy na celém sv?t?. \nJeral touží skrývajícího se Nuhanovi?e vyfotografovat a p?ítele p?esv?d?í, aby s ním jel do válkou zb?dovaného Iráku, kam prý muslimský mírotvorce práv? mí?í. Nickovi p?itom nejde jen o út?k p?ed nezhojitelnými životními ranami a bezcitnými nad?ízenými - na cosi zásadního by se totiž Nuhanovi?e rád sám zeptal... \nSvým nenapodobitelným drsným a ironickým stylem nás Andy McNab tentokrát provází peklem povále?ného Iráku a posléze p?íb?h korunuje temným finále - v Bosn?, kde vlastn? kdysi za?al

Author - Andy McNab

Publisher - Corgi Books

Edition - 2005

Binding - Paperback

Language - English

Pages - 512

Condition - Used

Add for more to achieve free shipping.

Free Shipping

Congrats! You are eligible for free delivery!

Mystery Boxes by Kitabay

  • Available in 3 Sizes
  • Over 8 Different Genres
  • Up to 80% discount
  • 100% Original Books
  • Includes Free Bookmarks
  • Free Doorstep Delivery

Starting at ₹999 for 10 Books

Shop Now
Image

Not Just Books

We have Merch too!

At Kitabay, we're more than just a book store - we also offer a range of merchandise for book lovers! Our collection includes bookmarks, tote bags, cozy blankets, elegant mugs, and other fun accessories. Our book-inspired merchandise is designed to make your reading experience even more enjoyable and comfortable, and also makes for great gifts for the bookworms in your life.

| |

 

This is not a cake nor a cookie

 

This is not a cake nor a cookie

 

This is not a cake nor a cookie

 

This is not a cake nor a cookie

 

This is not a cake nor a cookie