Heartstopper

Author : Joy Fielding

Average Rating:

3.7 rating based on 2,795 ratings (all editions)

ISBN-10: 1416537198
ISBN-13: 9781416537199
Goodreads: 10742662

Author(s):Publisher: Simon & Schuster
Published: //

خاطره چیز حیرت‌انگیزیه. خاطرات ما، ما را شکل می‌دهند. برای زندگی روزانه‌ی ما زمینه‌ای فراهم می‌کند و برای کارهای ما مقدمه‌ای می‌سازد. منطقی برای تصمیم‌های گاه تردیدآمیز به وجود می‌آورد. امروزه ما هرچه هستیم با چیزی که دیروز و روزهای قبل از آن بودیم به هم بافته شده‌ایم ـ در نقشی پیچیده بافته شده‌ایم ـ تکه‌هایی از گذشته برجسته‌تر و آخرین ناامیدی و اولین عشق روشن‌تر است، یا نفرت‌ها؟... ؛
 

393.00 98.00

Highlights:
  • Only Original Books
  • Triple Quality Check
  • Bookmarks | Stickers | Merchandise
Clear
ISBN: 9781416537199 Categories: ,